Energetische toepassing

Binnen de praktijk wordt er ook gebruik gemaakt van bioresonantie en energetische therapie ter ondersteuning wanneer nodig.

Bioresonantie:

Door gebruikmaking van bioresonantie apparatuur kan er energetisch een scan gemaakt worden.

Het woord ‘bio’ betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger”

De basis van Bioresonantie berust op inzichten en ontwikkelingen uit de Biofysica.

Ieder lichaam is opgebouwd uit moleculen die weer bestaan uit atomen. Elk atoom heeft zijn eigen electromagnetisch veld. Dit wordt in stand gehouden door de positief geladen kern waar negatief geladen electronen omheen draaien. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Alle stoffen zoals hormonen, vitaminen, vetten, koolhydraten e.d. maar ook water, zuurstof en stikstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen hun eigen chemische identiteit, maar ook hun specifieke electromagnetische veld (trilling). Deze energie is de basis tot leven.

Als er een ziekte optreedt dan is de verbinding van het optimaal trillen tussen de cellen belemmerd, waardoor de cellen niet meer goed kunnen functioneren, waardoor de energie niet goed kan doorstromen.

Via hand electroden worden na elkaar duizenden signalen naar het lichaam gestuurd waarbij onmiddellijk de respons wordt gemeten. Het principe is vergelijkbaar met een MRI scan apparaat waarbij een magnetisch signaal gestuurd wordt en direct de reactie wordt gemeten. Bij de bioresonantietherapie worden de verstorende trillingspatronen door het bioresonantie-apparaat gecorrigeerd en geoptimaliseerd. Deze behandeling is zeer snel en volledig pijnloos!

Het bioresonantie apparaat is een volautomatisch systeem dat betrouwbaar en volledig de organen en systemen in het lichaam kan screenen aan de hand van een computerprogramma. Bioresonantie gaat er van uit dat ieder orgaan zijn eigen trilling of frequentie heeft. Er kunnen tal van oorzaken ten grondslag liggen aan verstoringen in deze trillingen: o.a. verwondingen, verkeerde voeding, langdurige fysieke of psychische overbelasting, slecht functionerende organen, medicijngebruik etc. Op een snelle wijze geeft het bioresonantie apparaat informatie over de energetische staat van de organen, voedselovergevoeligheden, voedingsstoffenbehoeftes, emotionele problemen, het hormonale systeem, de aanwezigheid van toxines in het lichaam en nog veel meer.

Aan de hand van de scan worden de door het lichaam uitgekozen frequenties via een foton laserpen overgebracht op het energetisch lichaam. Extra aandacht wordt besteed aan de gebieden waar zich de meeste acupuntuurpunten bevinden zoals de handen en de oren.

Nadien meten we met het bioresonantie systeem of alle frequenties goed zijn opgenomen in je energieveld.

Voor thuisgebruik krijgt u een flesje met vloeistof mee (95% water + 5% alcohol) waar een imprint van de frequenties zitten (digitale homeopathie). Deze zullen een aantal weken (3 tot 6 weken) twee maal daags gebruikt gaan worden en zullen de frequenties vast in het systeem zetten.

Belangrijk is een half uur voor en na de druppels niet uw tanden te poetsen en niets te eten of te drinken. Dit omdat de frequenties die het eten/ drinken en de tandpasta bevatten, de frequenties van de druppels kunnen beïnvloeden of laten doodslaan. De druppels dienen onder de tong aangebracht te worden. Laat de druppels gedurende een aantal minuten onder de tong alvorens ze door te slikken, zodat het slijmvlies onder de tong genoeg tijd heeft de frequenties op te nemen.

Het kan voorkomen dat de klachten in de beginfase verergeren. Dit is echter geen reden tot ongerustheid, het lichaam is aan het werk. Mocht je gevoelig zijn en de klachten houden aan, probeer dan wat minder druppels te nemen. Ook kunnen de frequenties in een kristal geprint worden die je dan gedurende de dag een bepaalde periode bij je draagt.

Hoe verloopt de uitvoering van een energetisch behandelplan naast de hypnosesessie?

Het eerste consult is het meest uitgebreide, hierin vindt de kennismaking en de hypnosesessie plaats. Omdat er in energie vaak al heel wat gebeurt in een hypnosesessie kom je op een later tijdstip die week terug voor een korte test en en de energetische behandeling met de foton laserpen.

Bij elk volgend consult wordt er opnieuw gemeten, om na te gaan welke resultaten bereikt zijn en wordt zo nodig het behandelplan voortgezet.

Minimaal twee afspraken zijn nodig om resultaat te meten.

Wenst u bij voorbaat een meting naast de hypnosesessie? Vul dan het contactformulier i.v.m. de planning.