Hypnose Praktijk Minnaard

Algemene voorwaarden

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is een beroepsvereniging van therapeuten.

Het is alleen mogelijk voor cliënten van VIV-leden om een klacht over een VIV- lid bij de VIV in te dienen.

Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij u onze klachtenprocedure te lezen en raden wij u aan altijd eerst uw klacht voor
te leggen aan uw behandelaar. Probeer er samen uit te komen. De behandelaar moet
in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te
lossen.

U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief kenbaar maken.

Het klachtenformulier kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van uw klacht.  Mail het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV, info@vivnedeland.nl.

Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden
niet in behandeling nemen. Heeft u nog vragen over de procedure of anderszins dan kunt u contact opnemen met het VIV-secretariaat via
telefoonnummer 035 6954105.

Klachten worden in behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.

Klachtenformulier

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is een beroepsvereniging van therapeuten.

Het is alleen mogelijk voor cliënten van VIV-leden om een klacht over een VIV- lid bij de VIV in te dienen.

Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij u onze klachtenprocedure te lezen en raden wij u aan altijd eerst uw klacht voor
te leggen aan uw behandelaar. Probeer er samen uit te komen. De behandelaar moet in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen.

U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief kenbaar maken.

Onderstaand formulier kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van uw klacht.  Mail het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV, info@vivnedeland.nl.

Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden niet in behandeling nemen. Heeft u nog vragen over de procedure of anderszins dan kunt u contact opnemen met het VIV-secretariaat via telefoonnummer 035 6954105.

Klachten worden in behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.