Klachtenregeling

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is een
beroepsvereniging van therapeuten.

Het is alleen mogelijk voor cliënten van VIV-leden
om een klacht over een VIV- lid bij de VIV in te dienen.

Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij u
onze klachtenprocedure te lezen en raden wij u aan altijd eerst uw klacht voor
te leggen aan uw behandelaar. Probeer er samen uit te komen. De behandelaar moet
in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te
lossen.

U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief
kenbaar maken.

Het klachtenformulier kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van uw klacht.  Mail het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV, info@vivnedeland.nl.

Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden
niet in behandeling nemen. Heeft u nog vragen over de procedure of
anderszins dan kunt u contact opnemen met het VIV-secretariaat via
telefoonnummer 035 6954105.

Klachten worden in behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.

Klachtenformulier

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is een
beroepsvereniging van therapeuten.

Het is alleen mogelijk voor cliënten van VIV-leden
om een klacht over een VIV- lid bij de VIV in te dienen.

Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij u
onze klachtenprocedure te lezen en raden wij u aan altijd eerst uw klacht voor
te leggen aan uw behandelaar. Probeer er samen uit te komen. De behandelaar moet
in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te
lossen.

U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief
kenbaar maken.

Onderstaand formulier kunt u als hulpmiddel gebruiken
voor het kenbaar maken van uw klacht.  Mail
het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV, info@vivnedeland.nl.

Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden
niet in behandeling nemen. Heeft u nog vragen over de procedure of
anderszins dan kunt u contact opnemen met het VIV-secretariaat via
telefoonnummer 035 6954105.

Klachten worden in
behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.

Uw gegevens

Naam           :                        Geslacht:
 Man     Vrouw

Adres           :      

Postcode       :      

Woonplaats    :      

Telefoonnr.    :      

E-mailadres   :      

Informatie over uw behandelaar

Over welk VIV-lid
heeft u een klacht:      

Omschrijving klacht:
     

Wat is er gebeurd?      

Wanneer is dit
gebeurd?      

Tegen welke
gedraging van de behandelaar richt zich uw klacht?      

Eventuele
aanvullende informatie:      

Heeft u uw klacht
voorgelegd aan de behandelaar:      

Heeft u uw klacht
schriftelijk ingediend bij de behandelaar:      

Datum:      

Handtekening: